Hoạt động
Thông tin
Phiếu đề nghị kiểm định

Phiếu đề nghị huấn luyện

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Giang
Ms Phương
iso kiem dinh an toan
 
Thông tin nội bộ
Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2008
Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT đã cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Công ty Cổ Phần Kiểm định An toàn 3.

 
Đây là sự công nhận cho những cải tiến hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động kiểm định và huấn luyện an toàn theo tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - phiên bản tiêu chuẩn quốc tế mới nhất vào ngày 14/11/2008 và được nhiều tổ chức tại 175 quốc gia áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng tại các nước này.
 
Các bài viết khác
  Tuyển dụng
 
Thông tin cần biết
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại thông tư 06/2014 của BLĐ TBXH
> Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Quy trình kiểm định an toàn
> Tuyển dụng
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư 27/2013 của BLĐ TBXH
> Thông tư 27/2013/TT BLĐTBXH ngày 18-10-2013 Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động- Vệ sinh lao động
> Biển báo an toàn
> Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2008
Tiện íchLiên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 589138
Đang online: 2

Design by