Hoạt động
Thông tin
Phiếu đề nghị kiểm định

Phiếu đề nghị huấn luyện

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Giang -0906117717
Ms Phương - 0903322218
Nha Trang - Mr Tân 0979781284
Đà Nẵng - Mr Thưởng 0905268439

 
Thông tin nội bộ
Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2015
Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT đã cấp chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:20015 cho Công ty Cổ Phần Kiểm định An toàn 3.


 
Đây là sự công nhận cho những cải tiến hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động kiểm định và huấn luyện an toàn theo tiêu chuẩn ISO 9001. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - phiên bản tiêu chuẩn quốc tế mới nhất vào ngày 20/06/2018 và được nhiều tổ chức tại 175 quốc gia áp dụng cho hệ thống quản lý chất lượng tại các nước này.
 
 
Thông tin cần biết
> Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2015
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15
> Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật an toàn lao động- Vệ sinh lao động
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư 27/2013 của BLĐ TBXH
> Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Quy trình kiểm định an toàn
> Biển báo an toàn
Tiện íchLiên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1040748
Đang online: 23

Design by