Hoạt động
Thông tin
Phiếu đề nghị kiểm định

Phiếu đề nghị huấn luyện

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Giang -0906117717
Ms Phương - 0903322218
Nha Trang - Mr Tân 0979781284
Đà Nẵng - Mr Thưởng 0905268439

 
Kiến thức - Tài liệu
Quy trình kiểm định an toàn
Download Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn :

1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thiết bị nâng kiểu cẩu, palăng: (QTKĐ 01: 2014/BLĐTBXH);
2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Thang cuốn, băng tải chở người:(QTKĐ 02: 2014/BLĐTBXH);
3. Quy trình kiểm  định kỹ thuật an toàn Thang máy  điện:(QTKĐ 03: 2014/BLĐTBXH);
4. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Đường ống dẫn hơi và nước nóng :(QTKĐ 04: 2014/BLĐTBXH); 
5. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống lạnh :(QTKĐ 05: 2014/BLĐTBXH); 
6. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Nồi hơi, nồi đun nước nóng: (QTKĐ 06: 2014/BLĐTBXH);  
7. Quy trình kiểm  định kỹ thuật an toàn Hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí :(QTKĐ 07: 2014/BLĐTBXH); 
8. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Chai chứa khí công nghiệp:(QTKĐ 08: 2014/BLĐTBXH); 
9. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Bình chịu áp lực :(QTKĐ 09: 2014/BLĐTBXH); 
10. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cáp treo chở người: (QTKĐ 10: 2014/BLĐTBXH); 
11. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Tàu lượn cao tốc:(QTKĐ 11: 2014/BLĐTBXH); 
12. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống Máng trượt:(QTKĐ 12: 2014/BLĐTBXH); 
13. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng(LPG) tại nơi tiêu thụ công nghiệp :(QTKĐ 13: 2014/BLĐTBXH); 
14. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống cung cấp dầu mỏ hóa lỏng(LPG) tại nơi tiêu thụ dân dụng  :(QTKĐ 14: 2014/BLĐTBXH); 
15. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống đường ống dẫn khí y tế: (QTKĐ 15: 2014/BLĐTBXH); 
16. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Hệ thống đường ống dẫn khí đốt bằng kim loại: (QTKĐ 16: 2014/BLĐTBXH); 
17. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Chai thép hàn nạp lại dùng cho (LPG): (QTKĐ 17: 2014/BLĐTBXH); 
18. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Chai composite: (QTKĐ 18: 2014/BLĐTBXH); 
19. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Cầu trục tự hành: (QTKĐ19: 2014/BLĐTBXH); 
20. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Cần trục tháp : (QTKĐ 20: 2014/BLĐTBXH); 
21.  Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn Xe nâng hàng  :(QTKĐ 21: 2014/BLĐTBXH); 
Các bài viết khác
  Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15
  Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật an toàn lao động- Vệ sinh lao động
  Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư 27/2013 của BLĐ TBXH
  Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
  Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
  Biển báo an toàn
 
Thông tin cần biết
> Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2015
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15
> Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật an toàn lao động- Vệ sinh lao động
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư 27/2013 của BLĐ TBXH
> Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Quy trình kiểm định an toàn
> Biển báo an toàn
Tiện íchLiên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1040609
Đang online: 34

Design by