Hoạt động
Thông tin
Phiếu đề nghị kiểm định

Phiếu đề nghị huấn luyện

Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ

Hỗ trợ trực tuyến
Mr Giang -0906117717
Ms Phương - 0903322218
Nha Trang - Mr Tân 0979781284
Đà Nẵng - Mr Thưởng 0905268439

 
Huấn luyện an toàn

Ngày 12 tháng 08 năm 2014 Công ty Cổ phần Kiểm định An toàn 3 nhận quyết định số 209/QĐ-ATLĐ Của cục An toàn lao động Bộ lao động thương binh và xã hội. Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cùng ngày Cục an toàn lao động đã cấp giấy chứng nhận Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Được cấp chứng chỉ huấn luyện số 49/2014/GCN.
Theo đó Công ty Cổ phần kiểm định an toàn 3 hoàn toàn có đầy đủ chức năng huấn luyện an toàn lao động - Vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư 27/2013 của BLĐ TBXH và 
Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật an toàn lao động- Vệ sinh lao động
Download quyết định và giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện:
- Quyết định
- Giấy chứng nhận


Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.
Pháp luật lao động yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động. Thông tư 27/2013/LĐTBXH-TT ngày 18-10-2013 của Bộ Lao động TBXH

Công ty chúng tôi có lực lượng giảng viên giàu kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt khoa học, dễ hiểu, luôn cải tiến phương pháp giảng dạy, sử dụng giáo trình điện tử, sử dụng các hình ảnh tư liệu minh họa mang tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Giúp người nghe nhận thức rõ nguy cơ tai nạn lao động và phương pháp phòng tránh.

Công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động là công tác bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

- Cán bộ quản lý.

- Người lao động: Những người làm công tác vận hành các loại thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Nồi hơi, thiết bị áp lực, hệ thống lạnh, thiết bị nâng, thiết bị điện, hàn điện – hàn hơi và các loại ngành nghề khác.

Đối với các lớp học theo yêu cầu được tổ chức tại doanh nghiệp, Chúng tôi sẽ thiết kế chương trình học riêng, phù hợp vơi đặc điểm ngành nghề của đơn vị, nhằm đảm bảo công tác huấn luyện an toàn – bảo hộ lao động đạt được hiệu quả thiết thực.

Lớp học tổ chức tập trung tại Công ty:

Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ KTAT – BHLĐ tại Công ty cho các ngành nghề như:

Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động dành cho cán bộ Quán lý

Kỹ thuật an toàn chung cho người lao động

Kỹ thuật an toàn trong ngành xây dựng.

Kỹ thuật an toàn trong ngành viễn thông.

Kỹ thuật an toàn hóa chất.

Kỹ thuật an toàn vận hành nồi hơi.

Kỹ thuật an toàn điện.

Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị áp lực.

Kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị nâng.

Kỹ thuật an toàn hàn điện - hàn hơi.

Kỹ thuật an toàn làm việc máy móc thiết bị cơ khí

Kỹ thuật an toàn vận hành, sử dụng gas (LPG).

Kỹ thuật an toàn sơ cấp cứu.

Kỹ thuật an toàn vận hành hệ thống lạnh.

Kỹ thuật an toàn trong không gian kín.

Kỹ thuật an toàn trong công tác nổ mìn, phá đá.

Cải thiện điều kiện làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (WISE).

Phương pháp đánh giá rủi ro.

Kỹ thuật quản trị an toàn.

Kỹ thuật an toàn cho một số ngành làm việc trong các ngành vận tải sông biển như: Hoa tiêu, cảng …

 
Thông tin cần biết
> Công ty nhận chứng chỉ ISO 9001:2015
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện hoạt động dịch vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15
> Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của luật an toàn lao động- Vệ sinh lao động
> Công ty nhận Quyết định và giấy chứng chỉ đủ điều kiện huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại thông tư 27/2013 của BLĐ TBXH
> Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
> Quy trình kiểm định an toàn
> Biển báo an toàn
Tiện íchLiên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1040658
Đang online: 37

Design by